Εργολαβίες - κατασκευές σε εργοστάσια - COCA COLA 3E, Εύρηκα Ελλάς , Yara Ελλάς


Εποξειδικές βαφές , αντιστατικά δάπεδα , πυράντοχες βαφές , αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα , πάνελ , διαγραμμίσεις

Εργολαβίες - κατασκευές σε εργοστάσια - COCA COLA 3E, Εύρηκα Ελλάς , Yara Ελλάς


Φωτογραφίες